EFFUA – European Fire Fighters Unions Alliance

European Fire Fighters Unions Alliance (EFFUA) er en international alliance af uafhængige fagforeninger. Der repræsen­terer brandfolk, uanset ansættelses­forhold.

EFFUA blev stiftet på et møde i København den 25. februar 2009, hvor der var deltagere fra de nordiske lande samt Irland. Mandatet til EFFUA kommer fra IFFUA, som er den internationale moderorganisation.

Brandfolkenes Organisation har siden den 22. september 2010 været medlem af EFFUA. Brandfolkenes Organisation blev optaget på et ordinært møde med EFFUA i Bruxelles.
Den 12. december 2012 udvidedes organisationen ved optagelsen af Bulgarien og Slovakiet ved en ceremoni i Helsinki, flere Europæiske lande er efterfølgende blevet optaget i netværket.

Brandvæsenet og brandmændene i EU, giver en enorm mængde erfaring og viden. De er klar døgnet rundt til at hjælpe og beskytte borgerne i EU – staterne. EFFUA som organisation er i stand til at påvirke beslutningstagere inden for EU-kommission, sikre, at brandmænds arbejdsmiljø er sikkert, og at brandmændene har tilstrækkelig forsikring, uddannelse, arbejdstid, lønninger og farbejdsmiljø.
EU -borgere bør forvente lige service fra brand- og redningsorganisationerne i hele EU.

EFFUA fremmer:

  • uafhængig fagforening for brandbekæmpelse i alle lande i verden.
  • fuld faglige rettigheder for brandmænd i alle lande.
  • de højeste standarder for brandbekæmpelse af professionalisme for at opnå det højeste niveau af samfunds sikkerhed i alle lande.
  • bedste vederlag, arbejdsvilkår og alderspension til brandfolk i hele verden.
  • højeste sikkerhedsstandarder for brandmænd i alle lande, gennem vedtagelse af sikker arbejdspraksis, personalestandarder og det bedste tilgængelige udstyr.
  • pensionisters sociale og økonomiske rettigheder, herunder sundhedspleje og bevarelse af pensionernes værdi.

* Sikre at, brandbekæmpelsesfaget og dermed Brandfolk er repræsentative for de samfund, de tjener i hele verden; og kraftigt modsætte sig forskelsbehandling på grund af religion, race, køn, seksuel orientering, civilstand, handicap, alder eller fagforeningsaktivitet.

European Fire Fighters Unions Alliance (EFFUA) er en international alliance af uafhængige fagforeninger, der repræsenterer brandmænd, som omfatter fagforeninger, der udelukkende repræsenterer brandmænd; og dem, der repræsenterer en bredere vifte af erhverv, men inklusive brandmænd. Deltagende lande bekræftede, at EFFUA er en del af den europæiske arbejderbevægelse og skal arbejde i samarbejde med Den Europæiske Fagforening.

Medlemmer 2021 :
image002.jpg Bulgaria
image003.jpg Denmark
image004.jpg Finland
image005.jpg Germany
image006.jpg Greece
image007.jpg Iceland
image008.jpg Ireland
image009.jpg FYR Macedonia
image010.jpg Norway
image011.jpg Poland
image012.jpg Serbia
image013.jpg Spain
image014.jpg Slovakia
image015.jpg Sweden

Besøg EFFAU