Vi er nu kommet så langt at vi har et ca. tal. Det er 3000 personer der har haft kontakt med det syntetiske skum som det ser ud og flere kommer til.
Det har vist sig, at det blev til ikke kun et værn, men 3 værn. Det er Søværnet, flyvevåbnet og beredskabet der har været i kontakt med det syntetiske skum og dermed en risiko for PFOS i blodet
Vi er nu i gang med at planlægge næste skridt, så der kan foretages blod prøver af en gruppe personer. De blodprøver skal så ligge til grund for at alle de involveret
kan få foretaget en blod prøve med henblik på om de har PFOS i blodet.

Ha en fortsat god dag