Status lige nu fra Brandfolkenes Organisation og vores udfordring med PFOS og brandfolk, i de 3 værn. Beredskabet, flyvevåbnet og søværnet.
BO var til møde torsdag den 9-9-2021 med vores samarbejdspartner og 2 af de førende forsker inden for PFOS.

Et møde der var meget givende og med mange oplysninger som vi bestemt vil gøre brug af i vores vej for at brandfolk kan få vished om de har PFOS i blodet.
Forskerne forklarede til at starte med hvad der sker med PFOS i blodet og hvad konsekvenserne måske kan blive.

De forklarede også at en helkrops scanning ikke ville løse noget lige nu, før man havde fået et overblik om brandfolk har PFOS i blodet.
Et møde der var meget givende og med mange oplysninger som vi bestemt vil gøre brug af i vores vej for at brandfolk kan få vished om de har PFOS i blodet. af græssende dyr.
Derfor var PFOS koncentrationen meget høj. Men der ligge ikke nogle undersøgelser om forhøjet PFOS skulle kunne være kommet igennem huden.

De fortalte at alle her i Danmark har PFOS i blodet i meget, meget små mængder.
Vi forklarede forskerne hvordan brandfolk oplever sod partikler mange dage efter en brand stadig kommer ude gennem huden.
De var meget interesseret i at undersøge brandfolk om de havde PFOS i blodet. Her fik vi så lige et stop.
For alle de tilstedeværende personer var enig om at der ikke skulle være egen betaling for sådanne blod prøver.
BO er sat til at udfærdige et åbent brev nu her, som den ene af forskerne ser på inden det så skal sendes videre.

Hvis der kommer et positivt svar på vores brev, hvad vi forventer, så vil der skulle bruges ca. 300 personer i første omgang fra de 3 værn i alt.

BO kan også se at nu kommer der opfølgning rundt om i landet. Der skal være kortlægning om forurening i region Midtjylland, Århus området og 145 andre områder her i landet.
For alle de tilstedeværende personer var enig om at der ikke skulle være egen betaling for sådanne blod prøver. søværnet har øvet sig i samme periode.
Det vil sige langt flere områder og arealer skal undersøges for PFOS hvis man vil have det fulde overblik.

Undersøgelserne er selvfølgelig vigtigt, men man glemmer endnu engang de brandfolk der har gået på disse område i mange timer. Dem har man ikke sat ind i regnestykket.
De for ikke hjælp til deres undersøgelser, men skal selv betale, hvis de er interesseret i at vide om de har PFOS i blodet.
Brandfolk der allerede nu har pådraget sig sygdomme, skal lide med det resten af livet.

Vores politikker både på landsplan, men også kommunal politikker har en meget ringe indsigt i hvad brandfolk har af udfordringer når brandmanden står hos lægen.
Vores læger har heller ikke mulighed for at vide hvilke markør de skal se efter ved en evt. blodprøve. Derfor kan lægen så heller ikke indberette til arbejdstilsynet om en arbejdsskade.
Det sidste er så at brandfolk ikke er et fag i arbejdstilsynets kartoteker. Vi har ikke en kode for vores fag som f.eks. tømre, mekaniker har. Det giver mange udfordringer når brandmanden skal have sin arbejdsskade vurderet.

Brandfolkenes Organisation mener at brandmanden uanset om det er i beredskabet, flyvevåbnet eller søværnet skal have alt den hjælp de behøver.
Vi skal ikke stå udenfor når det kommer til at få hjælp.

Hold løbende øje med vores Facebook side og hjemme side. Når der er udvikling i sagen så skriver vi det her.