BAU BRANCHEVEJLEDNING

BAU BRANCHEVEJLEDNING FOR BRAND OG REDNING
Brand og redning (bautransport.dk)

Målet med branchevejledningen er at ”klæde medarbejdere – og ledelse på” til sikkert håndtere indsatser på brand- og skadesteder.

Sikkerhed og sundhed under øvelser og træning af brand- og redningsfolk
http://bautransport.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/Sikkerhed-sundhed-brand-redning_2011.pdf

Vejledning om personsikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter
http://bautransport.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/Personsikkerhed_ved_brandoevelse.pdf

Sikker håndtering af trykflasker ved brand og redningsindsatser samt ved akutte uheld med farlige stoffer
http://bautransport.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/Sikker_handtering_af_Trykflasker_2008.pdf

Sikkerhed ved sejlads med redningsbåde
http://bautransport.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/Redningsbaade.pdf

Sikkerhed og sundhed ved røgdykning
http://bautransport.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/Roegdykning_2018.pdf

Personligt beskyttelsesudstyr til brug ved brand og redningsindsatser
http://bautransport.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/Personligt-beskyttelsesudstyr_2012.pdf

Sikkerhed og godt arbejdsmiljø ved redningsdykning og overfladeredning
http://bautransport.dk/Files/Billeder/BAR%20Transport/pdf/Dykkervejledning-2018.pdf