Nordiske brandfolks studiedage

Brandfolks Studiedage (NBS) er et enestående samarbejde etableret af og for Brandfolk i de nordiske lande.

NBS er et unikt samarbejde inden for den internationale fagbevægelse, da brandfolk har kunnet mødes regelmæssigt ved arrangementer på tværs af landegrænser i rigtigt mange år.
Grundlæggerne af NBS mente, at de nordiske brandmænd havde så meget til fælles og var i stand til at bidrage med så meget til hinanden. inden for deres fag og ekspertise, at en årlig sammenkomst var berettiget. Dette skulle ske med fællesskab, sammenhold og kammeratlige venskaber.
Denne grundtanke har holdt sig igennem årene og har med tiden fået større betydning som følge af samfundets udvikling, teknologi og de hurtigt skiftende sociale interaktioner i dagens verden som helhed.

For 81. gang afholdes Nordiske Brandfolks Studiedage i maj måned 2018 i København.

NBS er en årlig tilbagevendende begivenhed for brandfolk fra de største byer i Norden, som samles til en uges studiedage.
Deltagende arrangørbyer er Bergen, Stockholm, København, Helsinki og Reykjavik.
Ud over de deltagende repræsentanter fra de store byer, deltager der inviterede brandfolk fra andre byer i de respektive lande,
og det samlede faste deltagerantal er ca. 55 personer, hvoraf de fleste er aktive brandfolk. Studiedagene afholdes på skift mellem de arrangerende byer,
og i forbindelse med studiedagene i 2017 i Helsinki, kunne NBS fejre 80-års jubilæum.

Det sidste arrangement var i København. – NORDISKE BRANDMÆNDS STUDIEDAGE I KØBENHAVN.

Brandfolkenes Organisation afholdte, NBS Brandfolkenes studiedage i maj 2018 og igen i 2019.
Ved arrangementerne deltog 50 Brand – ambulancefolk samt reddere fra de Nordiske lande.

Historik om Nordiske Brandfolks Studiedage The Nordic Firefighters In-Service Training Days (NBS) er et arbejdsrelateret forum for brandfolk i de nordiske lande.
NBS blev stiftet i 1937, og har med undtagelse af krigsårene 1939-1945, været arrangeret årligt af styrelserne i de faglige organisationer i Stockholm, Göteborg, Helsinki, København og Oslo.
Derudover er Reykjavik og Bergen kommet til senere, og de to byer har været værter for arrangementet siden henholdsvis 1966 og 1993. Oslo og Göteborg er senere udtrådt.
NBS er en meget unik institution på den internationale arena, idet der ikke er andre faggrupper, som i mere end 80 år regelmæssigt er mødtes på tværs af landegrænserne for at udveksle erfaring og viden om alt fra løn og arbejdsforhold, arbejdsmetoder, arbejdsmiljø, trends og nyt materiale.

Besøg den officielle NBS hjemmeside