Hvad er arbejdsmiljø?

Sikkerhed og sundhed
Arbejdsmiljølovgivningen beskriver det således, at arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
.

Arbejdsmiljølovens § 1 slår da også fast, at der ved loven tilstræbes at skabe:

  1. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt
  2. Grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet

Påvirkninger
De påvirkninger, som mennesket kan blive udsat for eller påfører andre under udførelsen af sit arbejde, bliver ofte opdelt i

  • Fysiske
  • kemiske
  • ergonomiske
  • biologiske
  • sociale
  • psykiske påvirkninger samt
  • ulykker.

Hertil kan føjes andre opdelinger som f.eks. tekniske, sociale, organisatoriske og ledelsesmæssige påvirkninger.