Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på arbejdspladsen, bl.a. arbejdets organisering og indhold samt forholdet mellem kolleger og mellem ledelse og medarbejdere.

Det psykiske arbejdsmiljø har betydning for medarbejderens psykiske og fysiske helbred, selvopfattelse og sociale liv.

Arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø kan vurderes ud fra medarbejdernes

  • risici for belastninger i arbejdet
  • positive udviklingsmuligheder i arbejdet.

Om arbejdet påvirker medarbejderens psyke positivt eller negativt, afgøres af balancen mellem

  • de krav, der stilles til medarbejderen
  • de ressourcer, medarbejderen råder over.

Indflydelse på eget arbejde spiller en vigtig rolle for, hvor sundhedsskadeligt eller -fremmende arbejdet er.

Hvad er psykisk arbejdsmiljø
Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række forhold på arbejdspladsen. Det gælder arbejdets organisatoriske og teknologiske betingelser, arbejdets indhold, og den måde arbejdet er tilrettelagt på. Det gælder også samspillet mellem ledelse og medarbejdere, og mellem kolleger indbyrdes. De nævnte forhold har betydning for medarbejdernes psykiske og fysiske helbred, for deres opfattelse af sig selv og for deres sociale liv. Alt i alt kan man sige, at psykisk arbejdsmiljø spiller ind på medarbejderens livskvalitet.

 Forhold om vold – trusler samt chikane

Brandfolk bliver i stigende grad forulempet på vej og ved ankomst til skadestedet. Det er især nytårs aften det er kaotisk.

Her kan læses svar fra ministeren –
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/reu/spm/447/svar/1572643/2042441.pdf

Ændring af straffeloven – 2020 – 21
https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/l23/20201_l23_som_fremsat.htm